Добре дошли в галерията

Контактна форма

Правила и условия

Условия на услугата на партньорската програма “Споразумение”
Като се регистрирате, за да бъдете Партньор в Партньорската програма Назар Декор („Афилиейт Програмата“), вие се съгласявате да бъдете обвързани от следните правила и условия („Условия за ползване“).

Назар Декор си запазва правото да актуализира и променя Условията за ползване от време на време без предизвестие. Всички нови функции, които допълват или подобряват настоящата програма, включително пускането на нови инструменти и ресурси, са предмет на Условията за ползване. Продължаването на използването на Програмата след такива промени означава вашето съгласие за такива промени.

Като се регистрирате, за да бъдете Партньор в Партньорската програма на Назар Декор  („Афилиейт“), вие се съгласявате да бъдете обвързани от следните правила и условия („Условия за ползване“).

Нарушаването на което и да е от условията по-долу ще доведе до прекратяване на акаунта ви и до отнемане на неизплатените комисионни на партньори, спечелени по време на нарушението. Вие се съгласявате да използвате Партньорската програма на свой собствен риск.

Условия на акаунта

Връзки/графики на вашия сайт, във вашите имейли или друга комуникация

След като се регистрирате за Партньорската програма, ще Ви бъде доставен уникален афилиейт код. Имате право да поставяте връзки, банери или други графики, свързани с вашия партньорски код на вашия сайт, вашите имейли или в други комуникации. Ние ще ви предоставим насоки, стилове на връзки и графични изображения, които да използвате за Назар Декор афилиейт програмата.

За да предоставим точно проследяване, отчитане и начисляване на такси за афилиейт, ние ще ви предоставим специални формати за връзки, които да се използват във всички връзки между вашия сайт и Назар Декор. Трябва да се уверите, че всяка от връзките между вашия сайт и Назар Декор са правилно използва такива специални формати на връзки. Връзките към Назар Декор, поставени съгласно това Споразумение и които правилно използват такива специални формати на връзки, се наричат ​​„Афилиейт линкове“. Ще печелите такси за препоръчани клиенти само по отношение на продажбите на Назар Декор продукт,  директно чрез специални линкове.

Не носим отговорност пред вас по отношение на неизпълнение от ваша страна или на някого, когото препоръчате, при използване на специални връзки или неправилно въвеждане на вашия партньорски код, или метод на изпълнение.

Партньорските връзки трябва да сочат към страницата на продукта, който препоръчвате

Такси/комисионни за препоръка и плащане

За да може продажбата на продукт да отговаря на условията за получаване на такса за препоръка, клиентът трябва да кликне върху специална връзка от вашия сайт, имейл или друга комуникация към Назар Декор и да завърши поръчка за продукт пo време сесия.

Ще плащаме комисионни само за връзки, които автоматично се проследяват и отчитат от нашите системи. Няма да плащаме комисионни, ако някой каже, че е закупил или някой каже, че е въвел реферален код, ако той не е бил проследен от нашата система. Можем да плащаме комисионни само за бизнес, генериран чрез правилно форматирани специални връзки, които бяха автоматично проследени от нашите системи.

Ние си запазваме правото да дисквалифицираме комисионни, спечелени чрез измамни, незаконни или прекалено агресивни, съмнителни методи за продажба или маркетинг.

Плащанията започват едва след като сте спечелили повече от $50 като партньорски доход. Ако вашият партньорски акаунт никога не премине прага от $50, вашите комисионни няма да бъдат реализирани или изплатени. Ние носим отговорност само за плащане на сметки, които са преминали прага от $50.

Как да се идентифицирате като Назар Декор Афилиейт.

Нямате право да издавате съобщение за пресата по отношение на това Споразумение или вашето участие в Програмата; такова действие може да доведе до прекратяване от Програмата.

Не можете по никакъв начин да представяте погрешно или да украсявате връзката между нас и вас, да казвате, че разработвате нашите продукти, да казвате, че сте част от Назар Декор или изразявате, загатвате каквито и да било взаимоотношения или обвързаност между нас и вас или каквито и да било друго физическо или юридическо лице, освен както е изрично разрешено от това Споразумение (включително като изразяваме или загатваме, че подкрепяме, спонсорираме, подкрепяме или даряваме пари за благотворителна или друга кауза).

Не можете да купувате продукти/артикули чрез вашите партньорски връзки за ваша собствена употреба. Такива покупки могат да доведат (по наше усмотрение) до задържане на таксите за препоръка и/или прекратяване на това Споразумение.

Схема на плащане

Докато текущите ви приходи са над $50, ще ви се плаща след всяка успешна транзакция дошла през вашият линк. Ако не надминавате $50, ще ви се изплатят след покриване на условията посочени по-горе, след като преминете прага.

Дефиниция на клиента

Вашите отговорности

Вие ще носите отговорност единствено за разработването, работата и поддръжката на вашия сайт и за всички материали, които се появяват на вашия сайт. Например, вие ще носите отговорност единствено за:

Участие в партньорската програма
За да се запишете в Партньорската програма, трябва да подадете своята кандидатура чрез формата за регистрация на партньор на уебсайта на Назар Декор. Всички регистрации на партньори се преглеждат от нас, преди да решим дали кандидатурата е приета. Ако установим, че вашата кандидатура не е подходяща за Партньорската програма, тя може да бъде отхвърлена по каквато и да е причина.

Вашите отговорности
Като партньор на Назар Декор вие се съгласявате, че:

Ваша е пълната отговорност да ни предоставите точна информация за акаунта и е ваша отговорност да поддържате тази информация актуална. Тази информация включва, но не се ограничава до: данни за контакт, данни за плащане, данъчна информация, всички URL адреси на уебсайтове, където се популяризира Назар Декор източници на трафик, промоционални средства и практики и всякакви други подробности, които можем да поискаме. Назар Декор си запазва правото да изиска всякаква допълнителна информация за всеки уебсайт, където Назар Декор се популяризира, и всякаква допълнителна информация относно практиките, използвани за популяризиране на Назар Декор на тези уебсайтове. Ако по някакъв начин не успеете да предоставите исканите данни или данните не са точни, това може да доведе до изключване от Партньорската програма, временно спиране или прекратяване на вашия Партньорски акаунт и загуба на всякакви Комисионни.

Партньорът трябва да действа добросъвестно и да насочва клиенти с добро реноме. Клиенти с добро състояние са препоръчаните от вас собственици на уеб хостинг акаунти, които са предоставили валидна информация за контакт, имат активни акаунти, които не надвишават никакви ограничения съгласно Условията за ползване на Назар Декор и не са маркирани за висок риск от измама. Активният акаунт се отнася за посочените от вас нови потребители, които са създали акаунт и не са го анулирали повече от 45 (четиридесет и пет) дни.

Не трябва да правите препоръки или да предприемате действия, които биха довели до потенциална загуба на приходи за Назар Декор.

Не трябва да използвате никакви маркетингови практики, които могат да привлекат клиенти, които не са в добро състояние.

Не трябва да действате по собствена воля, като модифицирате, копирате или променяте банери, икони, графики или каквото и да е друго съдържание, което се съдържа във Връзките на Назар Декор включително, но не само, промяна и модифициране на бележки за авторски права или търговски марки, без предварително писмено одобрение от Назар Декор.

Няма да използвате методи за самопрепращане, не можете да щракате върху вашите партньорски връзки и/или банери и да правите поръчки чрез вашата уникална партньорска връзка. Съответстващите IP адреси, които са били използвани за влизане в панела за партньори и за извършване на покупката, ще се считат за самопрепращане и няма да се правят изключения. Освен това използването на VPN услуги за извършване на покупка чрез партньорската връзка също ще се счита за нарушение. Нарушенията могат да доведат до загуба на всички натрупани награди и освобождаване от програмата.

Партньорът не трябва да се ангажира с каквито и да е техники за SEO/спам изграждане на връзки, за да генерира повече реферали за Назар Декор.

Вие се съгласявате да не нарушавате приложимите закони.

Трябва да сте лоялни към Назар Декор и да не злоупотребявате с доверието му и да не накърнявате репутацията на Назар Декор.

Да не застъпвате, популяризирате или насърчавате насилието или дискриминацията срещу което и да е лице, организация или правителствено образувание.

Ако Назар Декор подозира или открие модели на нарушения на Споразумението за Партньорска програма, Назар Декор си запазва правото, в резултат на нарушение на Споразумението за Програмата, да спре и/или да прекрати вашия Партньорски акаунт и да анулира всички дължими комисионни плащания.

БИСКВИТКИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПАРТНЬОРИ
Ние проследяваме продажбите на партньори автоматично с помощта на бисквитки. Бисквитките се поставят автоматично в браузъра на потребителя, който кликне върху партньорската връзка, за да достигне до нашия уебсайт. Всяка бисквитка се съхранява до 30 дни. Ако предишна бисквитка на партньор вече е поставена в браузъра на същия потребител, тя ще бъде презаписана с новата бисквитка. Ако бисквитките са изтрити умишлено от потребителя, Назар Декор не носи отговорност за това действие.

КОМИСИОННИ ЗА ПАРТНЬОРИТЕ
Ако продажбата е за цялостен проект на Назар Декор (Silver/Gold/Platinum), ще получите 20% комисионна . За всички други услуги/продукти комисионната е 10%. Всички приложими данъци, такси, допълнителни услуги (като защита на личната информация) и цени. 

Запазваме си правото да променяме структурата на комисионната и метода на изчисляване на комисионната по всяко време. Други комисионни планове не се предлагат като стандарт, но могат да бъдат обсъдени с вашия акаунт мениджър след преглед на Партньорството.

Ако не сте съгласни с дължимата комисионна, както е съобщено, трябва да изпратите имейл до nazardecorltd@gmail.com и да посочите причините и/или забележките в рамките на 30 (тридесет) дни от дължимия баланс или датата на форсмажорното събитие. Неизпращането на имейл в определения срок ще се счита за неотменимо потвърждение.

Ако покупката бъде анулирана или възстановена по искане на клиента през периода от 45 дни – Комисионната за такава покупка няма да бъде кредитирана. Ние си запазваме правото да преглеждаме всички транзакции за възможна измама, независимо дали тази измама е от страна на Клиента или от ваша страна. През времето, през което преглеждаме комисионите за възможна измама или всякакви други опасения, дължащи се на незаконна дейност, можем да задържим плащането на всяко салдо към вас до 180 (сто осемдесет) дни, докато проучваме и проверяваме дали съответните транзакции са в съответствие с разпоредбите на Споразумението, законите и разпоредбите.

Ако комисионите са по-стари от 2 години и не са били изтеглени – те ще бъдат премахнати от баланса на вашата сметка.

ФАКТУРИРАНЕ
Ние ще ви предоставим дължимата комисионна във вашата партньорска зона в началото на новия месец. Заявките за изплащане за предходния период на плащане трябва да бъдат изпратени чрез посочен имейл до края на предходния месец. Например: заявката за юли 2021 г. трябва да бъде изпратена до края на август 2021 г. Изплащанията ще бъдат освободени до 20-то число на текущия месец. Ако заявката бъде подадена след края на предходния месец – изплащането ще бъде прехвърлено към следващия кръг на плащанията. Трябва да направите поне 3 реализации, за да поискате изплащането. Минималната сума за изплащане за теглене от Paypal е $100. Минималното изплащане за банков превод е $500. Моля, имайте предвид, че извършването на плащанията с банков превод обикновено отнема 3-5 работни дни. Поради тази причина изплащанията на комисионната могат да бъдат освободени по-късно от 20-то число на всеки месец.

8. ОТНОШЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Както Партньорът, така и Назар Декор се съгласяват, че влизат в това Партньорско споразумение като независими изпълнители и това споразумение не създава партньорство, агентски франчайз, съвместно предприятие, търговски представител или трудово правоотношение между тях. Нямате правомощия да приемате или правите каквито и да било заявления или предложения от името на Назар Декор. Не можете да правите изявления на уебсайта си или по друг начин, които биха противоречили на нещо в този раздел.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АКАУНТ
По всяко време можете да анулирате и прекратите вашия партньорски акаунт, като се свържете с нас през партньорската зона. Назар Декор ще ви изпрати потвърждение, че акаунтът ви е прекратен, както е поискано.

Назар Декор може да прекрати партньорски акаунт:

Със седемдневно предизвестие без обяснение.

Незабавно, без предварително известие, ако вашият партньорски акаунт или вие нарушите правилата и условията на партньорската програма.

След прекратяване на партньорски акаунт продажбите, свързани с партньора, вече няма да се проследяват от нас и вие вече няма да отговаряте на условията за бъдещи комисионни. Освен това Партньорът ще се счита за неактивен Партньор, ако акаунтът няма нови реализации за последните шест месеца и такива акаунти ще бъдат паркирани като пасивни. Ако има дължими комисионни към момента на прекратяването, те ще бъдат изплатени на Партньора след всеки приложим период на задържане с редовния цикъл на изплащане. Няма да се дължат дължими плащания на комисионни, ако вашият акаунт бъде прекратен поради нарушение на настоящите Правила и условия и административна такса от 125 USD (или равностойността във валутата, посочена във вашата Партньорска зона) ще бъде дължима от Партньора.

След като Партньорският акаунт бъде прекратен, Партньорът е длъжен да премахне всички промоционални материали, връзки, лога, търговски марки и слогани на Назар Декор от своя уебсайт в рамките на период от 3 работни дни. Тази разпоредба остава в сила след прекратяването на Споразумението за партньор. След прекратяването на това партньорско споразумение, партньорът вече няма право да използва която и да е търговска марка(и), лого(а) и слоган(а) на Назар Декор и ще се въздържа от всякакви действия, които могат да повлияят на репутацията, имиджа и всякакви бизнес отношения с настоящи и потенциални клиенти на Назар Декор, пряко или непряко.

След като партньорският акаунт бъде прекратен, това партньорско споразумение се прекратява автоматично.

ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Всяка страна потвърждава, че в резултат на това партньорско споразумение може да получи достъп до определена Поверителна информация на другата страна. „Поверителна информация“ означава цялата документация и информация, включително техники, алгоритми и процеси и техническа, бизнес и маркетингова информация, обозначена или маркирана от страната, разкриваща такава документация и информация устно, визуално или писмено („Разкриващата страна“) като „ патентована“ или „поверителна“ или други подобни, или че другата страна („Получаващата страна“) знае, че е поверителна, или разумно трябва да счита за поверителна при обстоятелствата на нейното разкриване, предоставена от Разкриващата страна на Получаващата страна във връзка с това партньорско споразумение.

По време на Срока и за период от пет (5) години след това, всяка Получаваща страна се съгласява:

(а) да пази поверителната информация на Разкриващата страна при строга поверителност, като използва същата степен на (но не по-малко от разумна) грижа и защита, както и упражнява със собствена Поверителна информация от подобен характер;

(b) да не разкрива пряко или непряко или по друг начин да предоставя на трета страна каквато и да е Поверителна информация на Разкриващата страна;

и (c) да не копирате или използвате Поверителната информация на Разкриващата страна за цели, различни от необходимите за изпълнение на задълженията на Получаващата страна или за упражняване на правата ѝ съгласно това Партньорско споразумение. Всяка страна ще разкрие Поверителната информация на другата страна само на своите служители и филиали, които трябва да знаят, за да изпълнят задълженията на тази страна по настоящото.

В допълнение, на Получаващата страна ще бъде позволено да разкрие Поверителна информация на Разкриващата страна до степента, в която такова разкриване е одобрено писмено от Разкриващата страна или се изисква по закон или по разпореждане на съд или подобен съдебен или административен орган, при условие, че (до степента, разрешена от закона) Получаващата страна уведомява Разкриващата страна за такова необходимо разкриване незабавно и в писмен вид и сътрудничи на Разкриващата страна, по разумно искане и за сметка на Разкриващата страна, във всяко законосъобразно действие.

Задълженията на този раздел няма да се прилагат за Поверителна информация, ако тази информация:

(a) е публично достъпна преди или по време на разкриването или по-късно стане публично достъпна чрез действие на Получаващата страна; или

(b) преди разкриването по-долу е бил законно известен на Получаващата страна (освен във връзка с това Партньорско споразумение) без ограничение за поверителност.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Всяко противоречие, иск или спор, произтичащ от това Партньорско споразумение, ще бъде разрешен в съответствие с юрисдикцията и законодателството, където се намира юридическото лице на Назар Декор, обслужващо вашия Партньорски акаунт.

ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА НА ПАРТНЬОРСКАТА ПРОГРАМА
Ние си запазваме правото да променяме всякакви политики или условия на това Партньорско споразумение по всяко време. Измененията и/или допълненията на Споразумението влизат в сила веднага след публикуването им на уебсайта на Назар Декор. Настоящите Правила и условия на Споразумението за партньор са винаги достъпни публично на уебсайта на Назар Декор. Ако по някакъв начин не сте съгласни с измененията и/или допълненията на Споразумението за партньор, можете да закриете акаунта си в рамките на 10 работни дни, считано от датата на измененията и/или допълненията. Само официален служител на Назар Декор има право да прави изменения и/или допълнения към това Партньорско споразумение. Никой агент или лице, наето от или по договор с Назар Декор, няма правомощия да променя или изменя по какъвто и да е начин това Споразумение за правила и условия на партньор. Никакво устно обяснение или устна информация, дадена от която и да е страна, няма да промени тълкуването на това Партньорско споразумение.

Имате нужда от още информация?

Свържете се с нас през чата в сайта или използвайте посочените от нас контакти.

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.